KNIT LITTLE SWEATER FOR POOH (with new version of the Body)

KNIT LITTLE SWEATER FOR POOH (with new version of the Body)

KNIT LITTLE SWEATER FOR POOH (with new version of the Body)

Body ( the second version)

For the legs of this version, you can follow the pattern below and combined with this pattern: https://www.tranguyenami.com/products/pooh-winnie-the-pooh.

- First leg:

 • Rnd 1: MR, 6sc (6)
 • Rnd 2: 6inc (12)
 • Rnd 3: (1sc, 1inc) (18)
 • Rnd 4-7: 18sc (18).

Fasten off and cut the yarn.

- Second leg and the Body:

 • Rnd 1-7: Same as the first leg but do not cut the yarn, keep crocheting to join 2 legs together. 
 • Rnd 8: From now you need to see the Pooh pattern (full version), this round is round 9th on the pattern. When you finished this round, then crochet the next round like the pattern said, next is Round 10th in the pattern. Keep crocheting to last round of the Body.
 •  (You can watch this video to know how to join to legs: https://youtu.be/BOD_7t1WXdo) 

 

Knit Pooh’s sweater

Bản đan áo này phù hợp với mẫu bé Pooh của mình và tay móc của mình. Các bạn có thể tự tùy chỉnh số mũi đan của áo sao cho phù hợp với sản phẩm của bạn ( ví dụ tổng số mũi có 46 mũi, mình lấy 12 mũi cho thân trước là phù hợp, khớp với vị trí mình khâu tay. Nhưng bé gấu của bạn lại cần 14 mũi mới đủ thì bạn có thể tăng thêm 2 mũi cho thân trước, đồng thời giảm 2 mũi của phần thân sau, miễn sao tổng số mũi vẫn giữ nguyên là được). Nếu bạn chưa khâu tay, thì cứ làm theo hướng dẫn dưới, sau đó ướm lên thân rồi đánh dấu vị trí phù hợp, sau đó khâu là ok nha ☺️.

This knit pattern is suitable for my Pooh pattern. You can customize the number of stitches to suit your product (eg we have 46 total, I get 12 for the front body, because it’s suitable for the placement that I sewed his hand. But your Pooh needs 14sts . So you can let more 2 stitches for the front body and reduce the 2 sts of the behind body, as long as the total number of stitches remains the same). If you haven't sewed his hand yet, then follow the instructions below. When done, put the sweater on the body, mark the position and then sew his hands.

Gấu Pooh móc len Yarnart Jeans kim 2,5mm

Áo đan:

- Kim đan/ Needles: 2,25mm (thẳng hay vòng đều được)

- Kim móc / Crochet hook: 2,25mm or 2,5mm

- Len/Yarn: Yarnart Jeans no 29.

- Đánh dấu/Markers

 

- Kí hiệu:

 • K: Knit/Đan xuống
 • P: Purl/ Đan lên
 • M1L: make one left          
 • M1R: make one right You can find how to make this on Youtube
 • KLL: knit left loop increase
 • St(s): stitch(es)
 • RS: right side of your work/ mặt phải
 • WS: wrong side of your work/ mặt trái

 

LET’S START

 

Cast on 46sts

 1. (RS) K46
 2. P46
 3. K8, M1R ,pm, k2, pm, M1L, k5, M1R, pm, k2, pm, M1L, k12, M1R, pm, K2, pm, M1L, K5, M1R, pm, K2, pm, M1L, K8
 4. P54
 5. K9, M1R ,pm, k2, pm, M1L, k7, M1R, pm, k2, pm, M1L, k14, M1R, pm, K2, pm, M1L, K7, M1R, pm, K2, pm, M1L, K9
 6. P62
 7. K10, M1R ,pm, k2, pm, M1L, k9, M1R, pm, k2, pm, M1L, k16, M1R, pm, K2, pm, M1L, K9, M1R, pm, K2, pm, M1L, K10
 8. P70
 9. K11, M1R ,pm, k2, pm, M1L, k11, M1R, pm, k2, pm, M1L, k18, M1R, pm, K2, pm, M1L, K11, M1R, pm, K2, pm, M1L, K11
 10. P78
 11. (K3, KLL)x3, K4, cast off 15sts ( 17sts on left needle, 50sts on right needle), K22, cast of 15sts ( 40sts on left needle, 13sts on right needle), K4, (KLL, K3)x3
 12. P17, cast on 3sts, P23, cast on 3sts, P16 (Cast on: https://youtu.be/HoZCVFoH0Gw)
 13. K62
 14. P62
 15. K62
 16. P62
 17. K62
 18. P62
 19. P62
 20. K62
 21. Cast off in P. Do not fasten off or cut yarn/ không cắt len.

  Dùng kim móc tạo được viền quanh áo/ Use crochet hook same size or bigger than needle size 0,25- 0,5mm, crochet the border around.

   

  Làm tại mặt phải/ work in RS:

  Ở đường viền trái: ( 3 mũi trượt, bỏ 1 mũi) lặp lại đến hết

  Ở đường viền cổ:  2 mũi trượt, ( 6 mũi trượt, bỏ 1 mũi) x6, 2 mũi trượt

  Ở đường viền phải: tạo khuy. Ở phần này các bạn tự căn và tạo khuy, tạo khuy bằng cách lên 6 bính rồi trượt vào chân mũi tiếp theo.

  Cuối cùng giấu chỉ và khâu khuy.

   

  Left Border: (slst 3sts, skip 1st) repeat until the end of boder

  Neck Border: slst 2sts, ( slst 6sts, skip 1st)x6, slst 2sts

  Right Border: make button. In this part, you should align by yourself.

  Make button  : ch6, slst in next st.

  At the end, sew buttons and hide the yarn.

   Make Border: https://youtu.be/ZUjXUXz2nzU

   Happy knitting!

  Tranguyenami

  Comments

  • Voy a tratar de hacerlo…aunque esté en otro idioma…me gusta muchísimo lo que haces….

   Mirta Garcia on

  • Voy a tratar de hacerlo…aunque esté en otro idioma…me gusta muchísimo lo que haces….

   Mirta Garcia on

  Leave a comment

  * Required fields